Online Payment (Thursday, 28/08/2014, 22:16)

Ticket Delivery Options

  • Option 1:Deliver paper ticket to the address you request (Cash on delivery).
  • Option 2:Deliver e-ticket in the form of code: After you have made payment, ticket code will be sent to your email, which is registered at ticketvn.com. This booking code is confidential, i.e. only you know, including 8 characters with letters and digits, for example TVN – GH126X1R. This booking code is equivalent to the paper ticket. When you come to the theatre, please show this booking code (possibly via mobile phone or tablet…) at the ticket counter and get the paper ticket for watching the show.

 

Hình thức giao vé

  • 1: Giao vé giấy đến địa chỉ quý khách yêu cầu (trả tiền khi giao vé giấy).
  • 2: Giao vé điện tử dưới hình thức Code : Sau khi khách hàng thanh toán xong, thì hệ thống sẽ gửi Code vé tới quý khách thông qua email mà khách hàng đã đăng ký với hệ thống ticketvn.com trước đó. Booking code này lam mã bí mật mà chỉ có quý khách được biết bao gồm 8 ký tự gồm chữ và số VD: TVN – GH126X1R, khi quý khách có được booking code này thì có giá trị tương đương vé giấy, trước khi vào xem quý khách vui lòng trình mã booking code này (có thể qua điện thoại, máy tính bảng) tại quầy vé nhà hát và đổi lấy vé giấy để vào xem chương trình.

Others

We accept


 

Cart is empty