Regulations on refund

Chính sách hoàn tiền cho khách hàng:
Do mặt hàng là các loại vé của các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trong một số trường hợp, do các nguyên nhân khách quan bất khả kháng, chương trình có thể bị hoãn hoặc bị hủy.
Khi đó Ticketvn.com có trách nhiệm thông báo nhanh nhất cho những người đã mua vé của chương trình về việc hoãn/hủy của buổi diễn và chậm nhất là 01 (một) giờ trước thời gian chương trình sẽ diễn ra theo dự kiến. Khách hàng có thể lựa chọn một buổi biểu diễn tương tự khác (nếu có) hoặc ticketvn.com sẽ hoàn trả 100% tiền bạn đã thanh toán (phí hoàn tiền ticketvn.com sẽ chịu).
Thời gian hoàn tiền
Tuỳ thuộc vào phương thức thanh toán, loại thẻ được dùng khi thanh toán, thời gian hoàn tiền lại cho bạn như sau:
-          Bằng tiền mặt: Chúng tôi sẽ liên hệ và hoàn tiền cho khách hàng trong vòng 2 ngày.
-          Với phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng VISA, Mastercard …: Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho khách hàng từ 5-10 ngày đối với thẻ phát hành bởi Ngân hàng Việt Nam và trong vòng 30 ngày đối với thẻ do Ngân hàng Quốc tế phát hành.We accept


 

Cart is empty