Dream Concert

Dream Concert


Hòa nhạc gây quỹ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đơn vị bảo trợ:

Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Đơn vị tổ chức:

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Đơn vị phối hợp thực hiện:

Tạp chí doanh nghiệp hội nhập

Magic Music School Việt Nam

 

Piano: Nguyễn Việt Trung

Violins: Nguyễn Thiện Minh, Hoàng Hồ Khánh Vân

Viola: Phùng Hoài Thu

Cello: Trần Hồng Nhung

Ticket Prices: VND 400.000, 500.000, 700.000
Delivery tel and more details: 0968698946(Mr. Lân), 0985518979(Mr. Thành) 
Performance duration (minutes): 1 hour(s) 30 min(s)
Break: 15


Program:

D. Scarlatti:

Sonata in E minor, K.98

F. Schubert:

Impromptu No.2 in E flat major Op.90

F. Schubert:

Impromptu No.3 in G flat major Op.90

F. Chopin:

Waltz in B minor Op.69 No.2

12 Preludes Op.28 (13-24)

A. Dvorak:

Piano Quintet in A Major Op.81 No.2

Allegro Andante con moto

Dumka Molto vivace

Schezo (Furiant) Allegro

Final Ma non tanto

 

Relation News

Other Show

 
 
 

Product has added: