A Night of Concert and Ballet "Summer Symphony"

A Night of Concert and Ballet "Summer Symphony"


Price (VND): 200000, 300000, 400000, 500000, 600000   
Free delivery
more details: 0913489858, 0983067996
Performance duration (minutes): 2 hour(s)
Break: 15

this show is not for children under 5 years oldChỉ đạo Nghệ thuật/ Artistic Director: ThS. NSƯT / M.Sc. Meritorious Artist Trần Ly Ly    

Part I
Conductor: Kotaro Kimura (Japan)
Piano Solist: Mika Kawasaki (Japan)
Double Bass: Ryohei Morita (Japan)
Performed by:
- The Symphony Orchestra and Chorus of Vietnam National Opera & Ballet.
- The Choir of Japan, The Japanese Choir in Hanoi
1. Creature of the Prometheus Oveture Op.43 by L.Beethoven
2. Fantasy in C minor for Piano, Chorus and Orchestra Op.80 by L.Beethoven
3. Symphony No 9 in D minor Op.125-4th movement by L.Beethoven
Soloists Soprano: Meritorius Artist Thăng Long, Meritorious Artist Vành Khuyên,
Soloists Alto: Phương Thảo, Thu Quỳnh
Soloists Terno    : Anh Vũ, Thanh Bình
Soloists Bass     : Mạnh Dũng, Huy Đức        
4. Tankoubusi
Interval
Part II: Contemporary dance “Moment”
Music: Handel, Ben Frost, Arvo Part            
Choreographer: Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thùy Chi    
Costume:           Nguyễn Ngọc Anh, Fashion Group LK Nguyễn
Stage Designer: Nguyễn Công Hoan, Hà Nguyên Long
Performers: Meritorius Artist Phan Văn Lương, Thu Huệ, Thu Hằng, Thúy Hoàn, Thúy Hằng, Phương Thảo, Việt An, Duy Khánh, Văn Nam, Thọ Dương, Minh Thanh and Dancers from Vietnam National Opera & Ballet.
   The life of each one with different moments, the emotions of desire, the concern with survival efforts and the rising aspirations like the invisible burden clinging around us. The continuation of such a nonstop process…empty and fulfill as the bubble full of life melt away. The burden of campaigning, that requires us constantly and creates rhythmic tension with colorful of life and desire, like the ladder in life sublimat

  Cuộc sống của mỗi người với những khoảnh khắc khác biệt, sự trăn trở với nỗ lực sinh tồn và những khát vọng vươn lên là sự tiếp nối của một quá trình không ngừng nghỉ. Đầy, vơi như những bong bóng tan đi trong cuộc sống, đòi hỏi ta vận động không ngừng và tạo nên nhịp điệu căng tràn sức sống và khát vọng, như những nấc thang thăng hoa trong cuộc đời.

 

Relation News

Other Show

Product has added: